Vizyon - Hanım Demirbaş uzman sosyal pedagog, psikolog. Kayseri danışmanlık merkezi

Vizyonumuz

Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş ve HD Sosyal Pedagojik Psikolojik Danışma Merkezi; Aile hayatının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi yoluyla ailenin refahı, mutluluğu ve bütünlüğünün sağlanması, uyumlu aile ilişkilerine katkıda bulunulması, aileyi bir arada tutan bağların kuvvetlendirilmesi, aile üyelerinin kişiliklerinin sağlıklı biçimde gelişmesi, birey olma potansiyellerinin güçlendirilmesi ve toplumsal yaşama uyumlarının sağlanması, sağlıklı çocuk yetiştirme bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ile aile sisteminde özgürlük, sorumluluk ve toplumsal değerler arasında bir denge sağlanması amaçlanmaktadır.

BİLGİ ALMAK İÇİN BİZİ ARAYIN